Oktober 2019 ......

 

V 40          

sön 6 okt kl 11.00 Gudstjänst, Aleksi Lindström predikar, fika!

V 41

ons 9 okt kl 19.00 Bön

sön 13 okt kl 11.00 Gudstjänst, Juha Räihä predikar, missionskollekt

V 42

ons 16 okt kl 19.00 Bön

sön 20 okt kl 11.00 Sång- och Musikgudstjänst, Susanne Johansson med team från Västerås, fika!

V 43

ons 23 okt kl 19.00 Bön

sön 27 okt kl 11.00 Tillsammansgudstjänst i Pingstkyrkan, Örjan Wallin predikar, fika!

Välkommen till våra olika möten! Finska möten! Kolla finska gruppens hemsida för mer information om tid, plats och talare: finskagruppenbalstapingstkyrka.n.nu/

 

 

Välkommen till Pingstkyrkan i Bålsta!

Lyssna på predikningar!

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. (Apg 2:17-21)

På Pingstdagen hände det något. Lärjungarna blev fyllda av den Helige Ande. De blev beklädda med kraft. De fick gåvor från Gud, de blev modiga som lejon och inget kunde hindra denna rörelse som idag omfattar så många människor. Det finns ca 600 miljoner (år 2010) människor i de pentecostala rörelserna. Vill du också bli en av oss? Tro att Jesus dog för dina synder! Tro att han vill ge dig evigt liv! Tro att han bryr sig om just dig!