Maj/Juni 2019 ......

 

V 20          

ons 15 maj kl 19.00 Bön

sön 19 maj kl 11.00 Gudstjänst, Juha Räihä predikar

V 21

ons 22 maj kl 19.00 Bön

sön 26 maj kl 11.00 Tillsammansgudstjänst i Pingstkyrkan, Stefan Vendelius predikar

V 22

ons 29 maj kl 19.00 Bön

sön 2 juni kl 11.00 Gudstjänst, George Nelson predikar

V 23

ons 5 juni kl 19.00 Bön

sön 9 juni kl 11.00 Gudstjänst i Pingst, predikan Monica Winerdal

V 24

ons 12 juni kl 19.00 Bön

sön 16 juni kl 11.00 Gudstjänst. Detta är sista gudstjänsten innan sommaruppehållet. Vi är tillbaka i augusti. Mer info kommer.

Välkommen till våra olika möten! Finska möten! Kolla finska gruppens hemsida för mer information om tid, plats och talare: finskagruppenbalstapingstkyrka.n.nu/

 

 

Välkommen till Pingstkyrkan i Bålsta!

Lyssna på predikningar!

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. (Apg 2:17-21)

På Pingstdagen hände det något. Lärjungarna blev fyllda av den Helige Ande. De blev beklädda med kraft. De fick gåvor från Gud, de blev modiga som lejon och inget kunde hindra denna rörelse som idag omfattar så många människor. Det finns ca 600 miljoner (år 2010) människor i de pentecostala rörelserna. Vill du också bli en av oss? Tro att Jesus dog för dina synder! Tro att han vill ge dig evigt liv! Tro att han bryr sig om just dig!