November 2019 ......

 

V 44          

sön 3 nov kl 11.00 Gudstjänst, Monica Winerdal predikar, fika!

V 45

ons 6 nov kl 19.00 Bön? (maila först info@balstapingstkyrka.se)

sön 10 nov kl 11.00 Gudstjänst, Juha Räihä predikar och framför hälsningar från Ukraina (Församlingsmöte inställt), missionskollekt

V 46

ons 13 nov kl 19.00 Bön? (maila först info@balstapingstkyrka.se)

sön 17 nov kl 11.00 Gudstjänst med Oral Hatava

V 47

ons 20 nov kl 19.00 Bön? (maila först info@balstapingstkyrka.se)

sön 24 nov kl 11.00 Tillsammansgudstjänst i Björksäterkyrkan, Berndt Nordström predikar

Välkommen till våra olika möten! Finska möten! Kolla finska gruppens hemsida för mer information om tid, plats och talare: finskagruppenbalstapingstkyrka.n.nu/

 

 

Välkommen till Pingstkyrkan i Bålsta!

Lyssna på predikningar!

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. (Apg 2:17-21)

På Pingstdagen hände det något. Lärjungarna blev fyllda av den Helige Ande. De blev beklädda med kraft. De fick gåvor från Gud, de blev modiga som lejon och inget kunde hindra denna rörelse som idag omfattar så många människor. Det finns ca 600 miljoner (år 2010) människor i de pentecostala rörelserna. Vill du också bli en av oss? Tro att Jesus dog för dina synder! Tro att han vill ge dig evigt liv! Tro att han bryr sig om just dig!