Januari 2019 ......

 

V 2          

ons 9 jan kl 19.00 Bön

sön 13 jan kl 11.00 Gudstjänst, Stefan Vendelius predikar

V 3

ons 16 jan kl 19.00 Bön

sön 20 jan kl 11.00 Gudstjänst, Juha Räihä predikar

V 4

ons 23 jan kl 19.00 Bön

sön 27 jan kl 16.00 Gemensam Gudstjänst: Christian International Fellowship och Pingstkyrkan Bålsta, in english, tolkning, fika (Gudstjänsten kl 11.00 är inställd)

V 5

ons 30 jan kl 19.00 Bön

sön 3 feb kl 11.00 Gudstjänst

V 6

ons 6 feb kl 19.00 Bön

sön 10 feb kl 11.00 Församlingsmöte och nattvard

Välkommen till våra olika möten! Finska möten! Kolla finska gruppens hemsida för mer information om tid, plats och talare: finskagruppenbalstapingstkyrka.n.nu/

 

 

Välkommen till Pingstkyrkan i Bålsta!

Lyssna på predikningar!

Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus. (Mat 1:18-25)

Jesus föddes av en vanlig kvinna och lades i en krubba. Men det var inget vanligt barn. Maria födde Frälsaren, Jesus, som både är Gud och människa. Han inte bara föddes på jorden för vår skull. Han dog och uppstod för att vi skulle få evigt liv! Tro att Jesus dog för dina synder! Tro att han vill ge dig evigt liv! Tro att han bryr sig om just dig!