Cellgrupper..............(in english)

Cellgrupperna finns inte längre, men det är finska samlingar på tisdagar och på onsdagar är det bönegruppen. Det är våra cellgrupper för tillfället. (För mer information, se månadsbladet).

Du är välkommen attt delta!