Sermons............................(svenska)

Here we put up the sermons by former pastor Ewa Gustafsson, Per Gustafsson, former pastor George Nelson, pastor Morgan Carlsson, pastor Sven Bengtsson, Andreas Wolmerud, vicar Lars-Olof Eklund, pastor Owe Lindskär, Bright Asare and Michael Ghebrealfa on Mp3. You can download them free.

We think you will be blessed by listening to these words.

Then faith is of hearing, and hearing by the Word of God. (Rom 10:17)

2011

 

 

110807 Bright Asare - Kämpa mot målet/pressing on towards the goal (interpretation to swedish)

110710 Andreas Wolmerud - vanor och förändring

110703 Michael Ghebrealfa - goda gärningar och nåd

110619 Michael Ghebrealfa - Smörjelsen

110612 Bright Asare- God has good plans (interpretation to swedish)

110529 Bright Asare - Faith = To trust in God (interpretation to swedish)

 

Äldre predikningar

081005, Ewa Gustafsson: Att Tjäna Gud

081012, Ewa Gustafsson: Ande, gåvor, frukt

081019, Ewa Gustafsson: Kraften i Jesu Blod

081116 Ewa Gustafsson: Gud talar

081207 Ewa Gustafsson: Vem Jesus inte är

081214 Ewa Gustafsson: Vilodagen, behöver vi den

090111 Ewa Gustafsson Guds Helighet

090118 Ewa Gustafsson Församlingen är Gemenskap

090215 Ewa Gustafsson - Väckelse är helande

090301 Ewa Gustafsson - Vem säger du att jag är?

090315 Ewa Gustafsson: Bön

090412 Ewa Gustafsson - Den uppståndne

090412 George Nelson - Duken i graven

090426 Ewa Gustafsson - Den riktige Jesus

090503 Ewa Gustafsson - Bön

Profetskola, del 1 - Andreas Wolmerud

090510 Ewa Gustafsson - Psalm 40

090524 Ewa Gustafsson - Samtal med Jesus

090531 Ewa Gustafsson - Den Helige Ande

090607 Per Gustafsson - Att inta landet

090712 Ewa Gustafsson - Tro att du har tro

090823 Ewa Gustafsson - Smörjelse

090830 Ewa Gustafsson - Givande

090906 Ewa Gustafsson - Tro

090913 Ewa Gustafsson - Gläder vi oss?

090920 Ewa Gustafsson - Helgelse

091011 Per Gustafsson - Den man lever nära blir man lik

091025 George Nelson - Mer än dessa

091115 Pastor Ewa Gustafsson - Lev tillbedjan

091205 Morgan Carlsson - Lovsång och tillbedjan
091220 Pastor Ewa Gustafsson - En Gud som älskar dig 

100103 Pastor Ewa Gustafsson - Platser för tillväxt

100110 Ewa Gustafsson - Be for staden

100117 Ewa Gustafsson - Vision

100207 Ewa Gustafsson - Kristi kropp

100214 Ewa Gustafsson - Guds rike

100228 Ewa Gustafsson - Din attityd mot en fallen värld

100309 Ewa Gustafsson - Ett förnyat sinne

100314 Ewa Gustafsson - Kvinnans tjänst

100405 Lars-Olof Eklund - Påskens budskap

100418 Ewa Gustafsson - Möt dina jättar

100502 Ewa Gustafsson - Frihet i Jesus

100509 Ewa Gustafsson - Du är kallad

100516 Sven Bengtsson - Var bor Gud - Brutenhet

100523 Ewa Gustafsson - Smörjelse + sång

100918 Owe Lindeskär - Vinna Vårda del 1

100918 Owe Lindeskär - Vinna Vårda del 2

 

 

 

 

 

Report from Tentmeeting 18-21 june 2009 i Gröna Dalen on Håbo Portalen

Youtube-clips(2009)