Bön/ förbön................(in english)

Du är välkommen att skriva, e-posta eller ringa in ditt böneämne. Vi vill gärna be för dig!

Vilka böneämnen vi än har så kan Gud hjälpa dig med det, i Guds ord står det:

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?

Matt 7:7-11