Välkommen till

PingstKyrkan Bålsta

Välkommen till Pingstkyrkan i Bålsta!

Vi hoppas och tror att du i denna kyrka kan hitta ditt andliga hem.

Vi tror på en stor Gud som gör stora under. En Gud som kan bota de sjuka och göra en förändring i ditt liv.

Kom till kyrkan med en förväntan att detta är din dag för ett mirakel!

Helige Andes närvaro

i bön och lovprisning

Gemensam gudstjänst i

Bålsta Pingst tillsammans med Equmeniakyrkan.


Söndag 25/2 kl 11:00


Predikan, Markku Kiiskinen

Sång & musik

Markku Sundström


Vem leder oss?

De vise männen från fjärran öster leddes av en klar stjärna fram till det anspråkslösa stallet där Jesus föddes.


Gud hade sett till att Hans Son inte föddes i furstarnas

palats eller kungarnas slott.


Jesus kom till världen i ödmjukhet och vill även idag

med samma ödmjukhet leda

var och en som vill följa

honom - fram till den Evige Fadern

Nattvardsgudstjänst

3/3 kl 11:00

Predikan, Juha Räihä

Sång & Musik

Markku Sundström


Bönesamling varje tisdag

kl 18:30

i Pingstkyrkan.


Vi studerar Bibeln varje

gång och ber tillsammans med dig

om det som är viktigt för dig.


Mötesledare: J.Räihä


Finskt möte  10/3 kl 11:00

Predikan, Markku Kiiskinen


Sång& Musik

Markku Sundström

Timo Wiss

VI GÅR MOT  LJUSARE

TIDER!

Förhoppningsvis - fast ingen

kan veta riktigt.

Det enda som är säkert är

Guds ord som är en

hållfast grund i alla världens

stormar och krig.

TV-Program med budskap

om Guds gärningar överallt

i världen men också väldigt

lokalt - även där du bor!

Följ gärna våra program på "Öppna Kanalen" varje måndag kl 20:00

TV-kanalen som når tusentals hem runt- omkring i Sverige

Du kan även gå in på: https://oksplay.solidtango.com/live/live

och se våra program varje måndag kl 20:00

Finskspråkiga möten under

våren  2024


10/3 kl 11:00

14/4 kl 11:00

12/5 kl 11:00

Seuraava

suomenkielinen

tilaisuus pidetään

10/3 klo 11:00

Bålsta Pingstkyrkan


Seuraa kokous-

ohjelmaa

suomen kielellä

painikkeesta

"suomenkieli"

Suomenkielinen- huomioi myöskin:


Ehtoolliskokous Bålstassa joka kuukauden ensimmäi-senä sunnuntaina klo 11:00.

Tilaisuus tulkitaan suomeksi tai ruotsiksi tarvittaessa.

Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. 3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme.

Gå in i hans portar

med tacksägelse,
i hans gårdar med lov.

Ty Herren är god,
hans nåd varar i evighet,
hans trofasthet från släkte till släkte.

Jokaisena maanantaina klo 20:00 suomenkielinen TV-ohjelma samalla kanavalla.

Seuraa TV-ohjelmiamme

"Öppna Kanalen" -verkossa.


https://oksplay.solidtango.com/live/live


Lähetämme joka maanantai klo 20:00.

Ohjelmia voi seurata Tele2, Telia,Telenor sekä Sappa- verkostoissa.


Kännykällä tai muulla internet-koneella

webb-osoitteessa:


https://oksplay.solidtango.com/live/live


jossa ohjelmat näytetään reaaliajassa.

Vart är vi på väg?

Kom och ställ de livsviktiga frågorna i våra samlingar

på söndagar och tisdagar.

Människan lever inte

enbart av bröd -

men av varje ord som kommer ur Guds mun


Evangelium enligt

Matteus  4:4

Under 2024

Bön för Bålsta och Sverige

 

Förbön, lovsång, möjlighet till frågor och diskussion