Om oss

Vi är en församling med mål och mening: Att fler ska få lära känna Jesus Kristus!

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.
(Joh 15:16-17)

Vi tror på...

Pingströrelsen representerar en klassisk kristen tro som är präglad av den speciella profil som internationellt kallas "pentekostal" teologi och praxis.

Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Vår historia

1988

1995

2020

Filadelfiaförsamlingen i Enköping köpte kyrkolokalen.

Nuvarande Pingstkyrkan byggdes 1936 av medlemmar i Baptistförsamlingen i Bålsta. Baptistförsamlingen och missionsförsamlingen slog ihop sig 1986 och då hade man en byggnad för mycket.


Pingstkyrkan i Bålsta bildas. I samband med bildandet av pingstkyrkan i Bålsta 1995, så överlät Filadelfia i Enköping, fastigheten till den nya församlingen. Omfattande förbättringar av fastigheten genomfördes senare. En församlingsvåning och expedition ordnades.

Församlingen fyllde 25-år!

Vi vill att församlingen skall växa. Vi önskar att vi var fler, men vi har inte givit upp. Vi är en liten församling som firar Gudstjänst varje söndag. 

Statistik

37

medlemmar

ca 20

aktiva

28

År

Styrelsen

Elisabeth Håkansson

Markku Kiiskinen

Markku Sundström

Juha Räihä