Om oss

Vi som ansvarar för församlingen


Församlingen har en styrelse som består av 6 personer,

valda av församlingen.Se allas namn nederst på sidan.

Markku Kiiskinen, styrelseledamot,kassör 0760-447 668, markkukn@yahoo.com

Markku Sundström, styrelseledamot 070-861 3144, markkusundström599@gmail.comVi är en församling med mål och mening: Att fler ska få lära känna Jesus Kristus!

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.
(Joh 15:16-17)

Vår historia

1988

Pingstkyrkan i Bålsta bildas. I samband med bildandet av pingstkyrkan i Bålsta 1995, så överlät Filadelfia i Enköping, fastigheten till den nya församlingen. Omfattande förbättringar av fastigheten genomfördes senare. En församlingsvåning och expedition ordnades.

Filadelfiaförsamlingen i Enköping köpte kyrkolokalen.

Nuvarande Pingstkyrkan byggdes 1936 av medlemmar i Baptistförsamlingen i Bålsta. Baptistförsamlingen och missionsförsamlingen slog ihop sig 1986 och då hade man en byggnad för mycket.


Vi tror på...

Pingströrelsen representerar en klassisk kristen tro som är präglad av den speciella profil som internationellt kallas "pentekostal" teologi och praxis.

Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Församlingen fyllde 25-år!

Vi vill att församlingen skall växa. Vi önskar att vi var fler, men vi har inte givit upp. Vi är en liten församling som firar Gudstjänst varje söndag. 

1995

2020

Statistik

39

medlemmar

ca 20

aktiva

28

År

Styrelsen

Elisabeth Håkansson

Virpi Kiiskinen

Berit Löjdström

Markku Kiiskinen

Markku Sundström

Juha Räihä