Synpunkter

Vill du bli del av en lokal kyrka? Vi behöver dig som bara vill sitta med i en gudstjänst. Men vi behöver också människor som vill bidra med sina talanger och kunskaper.

 

För vi tror att det är viktigt med en lokal pingstkyrka i Bålsta. Men om alla åker till andra kyrkor i Stockholm eller Uppsala, så går det inte i längden att bedriva en verksamhet.

1

2

3

4

Har du något förslag på verksamhet som behövs? Lämna en kommentar.

Är du kristen musiker och känner att du inte får plats eller chans att använda din gåva? Lämna en kommentar.

Vad krävs för att du skulle komma till lilla pingstkyrkan i Bålsta? Lämna en kommentar.

Tror du på den lokala kyrkan eller ska vi alla pendla både till jobbet på vardagar och till olika kyrkor på helgen? Lämna en kommentar.