Samlingar

Nattvardsgudstjänst 2/4 kl 11:00

i Pingstkyrkan.

Hela gudstjänsten firas på svenska,men tolkas trådlöst till de flesta aktuella språken.

-finska

-engelska

-swahili etc

-även förklaring på lätt svenska.

Lovsångs- och bönemöte 16/4 kl 11:00.

Ta med din sång eller böneämne så ber vi tillsammans med andra i församlingen.


GUD HÖR BÖN!

Seuraava suomenkielinen tilaisuus

Bålstan Pingst-kyrkassa   9/4 kl 11:00.


Markku Kiiskinen,Juha Räihä

Laulu & musiikki

Markku Sundström

Ylistys- ja rukoustapahtuma

Bålstan Pingstkyrka:ssa

16/4 kl 11:00

Tule laulamaan ylistystä Jumalalle

yhdessä muiden kanssa.

Esirukouspalvelua.

Meidän Jumalamme on rukoukset kuuleva Jumala.


Bålsta Pingstkyrka, Skvadronväg 1, BÅLSTA

info@balstapingstkyrka.seLovsångs - och bönesamling 16/4 kl 11:00

Kom för att be till Gud för Sverige i denna svåra situation  landet befinner sig i!

VI SOM ÄR KRISTNA MÅSTE TA VÅRT ANSVAR INFÖR GUD FÖR LANDETS BÄSTA!

Endast Gud är kapabel att skapa förändring.


VÄLKOMMEN TILL BÅLSTA PINGST

SKVADRONVÄG 1, BÅLSTALIVET ÄR EN GUDS GÅVA ÅT OSS!


Inget liv utan Gud.Livet utan Gud är som ett akvarium utan fiskar.

Vi kan inte köpa förlängning för våra liv när det väl gäller.

Gud är inte de dödas gud utan de levandes,ty alla lever för Honom- även de som är tillsynes döda.

Välkommen att ta del av den levande Guds ord!