Samlingar

16

jan

23

jan

30

jan

Gudstjänst


Tina och Fredric Carlmatz

Lovsång med Kjell och Annika Bjurling
Jan 16 kl 16.00

Gudstjänst


Tina och Fredric Carlmatz

jan 23 kl 16.00

Tillsammansgudstjänst i Pingstkyrkan


Tillsammansgudstjänst med Björksäterskyrkan

Tina och Fredric Carlmatz

Lovsång med Samuel Carlmatz m.fl.

jan 30 kl 16.00