Samlingar

Välkommen till våra

gudstjänster som hålls

varje söndag

kl 11:00

MYCKET VÄLKOMNA!


Bibelstudium & bön

varje tisdag kl 18:30


Vi går igenom viktiga

ämnen ur Bibeln.

Var med och diskutera

tillsammans med oss.

"Vad innebär HBTQ och

kristenhet i Sverige?"

...och mycket annat.


Kom med dina frågor-

vi har inte svar på allt,

med vi läser boken som

ger de svaren!

Första söndagen i månaden

har vi nattvardsgudstjänst

i Bålsta Pingst kl 11:00

Då vi minns vår Herres och

Frälsarens död på korset

för våra synders skull.

En gång i månaden

samlas vi i ett sk "gemen-

samgudstjänst" varannan

månad hos oss här i Bålsta

Pingst och likaså i Equmenia-

kyrkan här i Bålsta.


Tiden är densamma som

normalt kl 11:00.

Se datumen på portalsidan.

Våra TV-program kan ses

på Tele-2 programutbud

överallt i hela Sverige.


Vi gör program lokalt i och

från Bålsta, men observerar

även både nationella och

internationella skeenden

i den kyrkliga och andliga

sfären.

Vi är flera olika språk-

grupper som samlas i

vår kyrka.

Den rumänska församlingen

håller gudstjänsterna på

söndagarna kl 16:00

och de finska mötena hålls

den andra söndagen

varje månad kl 11:00

Seurakunnan suomen-

kielisen toiminnan

ohjelman näet kokonaisuu-

dessaan painikkeesta

"Suomenkieli"

Suomalainen kokous joka kuukauden toinen sunnuntai klo 11:00

TV-OHJELMAT "ÖPPNA KANALEN" maanantaisin klo 20:00


Katso suoraan omasta TV:ä tai wbb-sivulta:

https://oksplay.solidtango.com/live/live

Bålsta Pingstkyrka, Skvadronväg 1, BÅLSTA

info@balstapingstkyrka.seLIVET ÄR EN GUDS GÅVA ÅT OSS!


Inget liv utan Gud.Livet utan Gud är som ett akvarium utan fiskar.

Vi kan inte köpa förlängning för våra liv när det väl gäller.

Gud är inte de dödas gud utan de levandes,ty alla lever för Honom- även de som är tillsynes döda.

Välkommen att ta del av den levande Guds ord!